Mantelcellslymfom

Nationella riktlinjer för mantelcellslymfom
Mantelcellslymfom är i huvudsak en aggressiv och spridd lymfomsjukdom. Det finns en liten
undergrupp som beter sig indolent och inte behandlingskrävande . Det förekommer också enstaka
fall med lokaliserad sjukdom, som med fördel kan behandlas med enbart strålbehandling. Utredning
sker efter samma riktlinjer som övriga lymfom. Majoriteten visar sig ha spridd sjukdom .
Karakteristiskt för MCL är engagemang i gastrointestinalkanalen (lymfomatoid polypos), som kan
leda till järnbristanemi.