Follikulära lymfom

Nationella riktlinjer för behandling av follikulära lymfom
grad 1, 2 och 3a
Syftet med detta dokument är att definiera standardbehandling för patienter med follikulära lymfom. Dokumentet är tänkt att fungera som ett praktiskt arbetsinstrument, och utgör inte ett fullständigt vårdprogram i traditionell mening. För detaljer kring diagnostik, primärutredning,epidemiologi, cytostatikaregimer och uppföljningsrutiner, hänvisas till regionala vårdprogram. Det föreligger vissa variationer i behandlingsval mellan regionerna.