Styrgrupp

Ordförande

Daniel Molin, Uppsala universitet
daniel.molin@igp.uu.se


 

Vice ordförande

Kristina Drott, Lunds universitet
kristina.drott@med.lu.se


 

Sekreterare

Björn Wahlin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

bjorn.wahlin@sll.se


 

Kassör

Karin Ekström-Smedby, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

karin.ekstrom.smedby@ki.se 

 Regionala representanter

Norra regionen

Martin Erlanson, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
martin.erlanson@onkologi.umu.se 

Lena Brandefors, Sunderby sjukhus, Luleå
lena.brandefors@nll.se

Region Uppsala-Örebro

Gunilla Enblad, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala

gunilla.enblad@igp.uu.se

Charlott Mörth, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
charlotte.morth@dll.se

Daniel Molin, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala

daniel.molin@igp.uu.se

Region Stockholm-Gotland

Claes Karlsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
claes.karlsson@karolinska.se

Björn Wahlin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
bjorn.wahlin@karolinska.se

Kristina Sonnevi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

kristina.sonnevi@sll.se

Västra regionen

Catharina Lewerin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

catharina.lewerin@vgregion.se

Christina Goldkuhl, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

christina.goldkuhl@vgregion.se 

Sydöstra regionen

Ingemar Lagerlöf, Universitetssjukhuset i Linköping

ingemar.lagerlof@regionostergotland.se

Fredrik Ellin, Länssjukhuset i Kalmar

fredrik.ellin@ltkalmar.se

Region Syd

Mats Jerkeman, Skånes universitetssjukhus

mats.jerkeman@med.lu.se

Thomas Relander, Skånes universitetssjukhus
thomas.relander@skane.se


Registerhållare för Svenska lymfomregistret

Karin Ekström-Smedby, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
karin.ekstrom.smedby@ki.se


Patologrepresentanter

Rose-Marie Amini, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala
rose-marie.amini@igp.uu.se

Birgitta Sander, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

birgitta.sander@sll.se