Rapporter

Svenska lymfomgruppen sammanställer regelbundet rapporter från kvalitetsregistret.
Senaste rapporten innehåller data till och med diagnosår 2013.