Ansökan om uttag av data

Ansökan om uttag av data ur det Svenska Lymfomregistret

Ansökan om uttag från det nationella lymfomregistret (se nedan) kan göras av akademiska
forskare inom eller utanför diagnosgruppen. Ansökan sker på bifogade blankett. I de fall
projektet behöver prövas av Etikprövningsnämnd (EPN) är godkännande en förutsättning för
att uttag skall beviljas. Ansökan till SLG kan dock ske innan projektet skickas till EPN.