VALFRID

En Fas I studie för patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom, 18-80 år, stadium II-IV. Patienter erhåller valproat under 3 dygn innan R-CHOP-21 eller R-CHOP-14.

Primära endpoints:

-Maximalt tolerabel dos (MTD) av valproat

-PFS vid MTD