IELSG37

En randomiserad studie för patienter med primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom. Patienter som uppnår PET-negativitet (Deauville score 1-2), randomiseras mellan konsoliderande strålbehandling eller enbart observation.