Styrgrupp

Ordförande

Mats Jerkeman
Skånes Onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus, Lund
mats.jerkeman@med.lu.se


 

Vice ordförande

Herman Nilsson-Ehle
Hematologiska kliniken, SU/Sahlgrenska, Göteborg
herman.n-ehle@vgregion.se


 

Sekreterare

Stefan Norin
Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
stefan.norin@karolinska.se


 

Kassör

Ingemar Lagerlöf

Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

ingemar.Lagerlof@regionostergotland.se

 Regionala representanter

Birgitta Sander
Patologiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge, Stockholm
birgitta.sander@ki.se


Rose-Marie Amini
Patologiska avdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
rose-marie.amini@igp.uu.se


Claes Karlsson
Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Stockholm
claes.karlsson@karolinska.se


Björn Wahlin
Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset/ Huddinge, Stockholm
bjorn.wahlin@karolinska.se


Lena Brandefors
Medicinska kliniken, Sunderby sjukhus, Luleå
lena.brandefors@nll.se


Sverker Hasselblom
Hematologiska kliniken, SU/Sahlgrenska, Göteborg
sverker.hasselblom@regionhalland.se

Per Ola Andersson
Hematologiska kliniken, SU/Sahlgrenska, Göteborg
per-ola.andersson@vgregion.se Martin Erlanson
Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

martin.erlanson@onkologi.umu.se 


Hans Hagberg
Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
hans.hagberg@akademiska.se


Charlott Mörth
Onkologkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
charlotte.morth@dll.se


Ola Lindén
Skånes Onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus, Lund
ola.linden@skan.se


Thomas Relander
Skånes Onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus, Lund
thomas.relander@skane.se


Anders Rådlund
Onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
anders.radlund@lj.seFredrik Ellin

Medicinkliniken,Länssjukhuset i Kalmar

fredrik.ellin@ltkalmar.se

 


 Karin Ekström-Smedby
Hematologiskt cantrum,Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Stockholm
karin.ekstrom-smedby@karolinska.se